Kalender

NEDERLANDS (English version below)

Wat is de beste periode om Europa’s dichtste wildernis te ontdekken?

Wanneer kun je nu het beste op vakantie komen naar Centraal Zweden? Dat hangt vooral af van je interesses. Omdat die voor iedereen anders zijn, volgt hieronder een samenvatting van welke activiteit je in welke periode kan boeken.

november-maart:

 • Roofvogels observeren/fotograferen vanuit een kijkhut (steenarend, zeearend, havik en talrijke andere vogelsoorten)
 • Begeleide vogelexcursies naar voederstations (met o.a. de notenkraker als vaste bezoeker)
 • Winterlandschappen bewonderen/fotograferen (afhankelijk van de weersomstandigheden)

maart-april:

 • Balts korhoen of auerhoen observeren/fotograferen vanuit een kijkhut

april:

 • Migratie vogels
 • Op stap met de uilenringers: neem close-ups van uilen

april-mei:

 • De jacht van de Laplanduil observeren/fotograferen

eind april-eind september:

 • Wildlifesafari’s voor o.a. elanden, bevers en wilde zwijnen
 • Workshop landschapsfotografie

begin mei-eind augustus:

 • Visarend observeren/fotograferen vanaf boot

midden mei-midden september:

 • Wilde bruine beren observeren/fotograferen vanuit een kijkhut
 • Paramotor tandemvlucht over de schitterende natuur met mogelijkheid om te fotograferen
 • Kajak-, kano- en roeiboottochten

eind juni-eind september:

 • Wolvensafari

juni-augustus:

 • Workshop macrofotografie – insecten en orchideeën

september:

 • Workshop macrofotografie – paddestoelen en mossen

oktober:

 • Migratie vogels

januari-december:

 • Begeleide natuurfotowandeling

ENGLISH

What is the best period to discover Europe’s densest wilderness?

The best period to visit Central Sweden depends mainly on your interests and these vary from person to person. Below you can find a summary of which activities you can book in each period.

November-March:

 • Observe/photograph birds of prey from a bird hide (golden eagle, white-tailed eagle, goshawk and many other bird species)
 • Guided bird excursions to feeding stations (with the nutcracker being a regular visitor)
 • Admire/photograph winter landscapes (depending on the weather conditions)

March-April:

 • Observe the courtship of the black grouse or capercaillie from a hide

April:

 • Bird migration
 • Join the owl ringers: take close-ups of owls

April-May:

 • Follow the Great Grey Owl on its hunt

End of April-end of September:

 • Wildlife safaris for elk, beavers and wild boar
 • Landscape photography workshop

Mid May-mid September:

 • Observe/photograph wild brown bears from a hide
 • Photograph ospreys from a boat
 • Paramotor tandem flight over the beautiful nature with the opportunity to take photos
 • Kayaking, canoeing and rowboat trips

June-August:

 • Workshop macro photography – insects and orchids

September:

 • Workshop macro photography – mushrooms and mosses

October:

 • Bird migration

January-December:

 • Guided nature photography walk